שרים הממנים את נציגי משרדי הממשלה מחוייבים לעיקרון הייצוג ההולם

כך קבע בג"ץ בפסק הדין בעתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל וועד ראשי הרשויות הערביות. בפסק הדין נאמר, כי יישום עקרונות השוויון הוא פרי התפתחות שבעקבותיה ייקלטו כעובדי מדינה עובדים רבים יותר מקרב בני המיעוטים

ב- 15.11.01 ניתן פסק הדין בעתירת האגודה לזכויות האזרח נגד שר הפנים ושרים נוספים, בדרישה למנות ערבים כחברים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז צפון. העתירה הוגשה ע"י עוה"ד יוסף ג'בארין ועאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח, בשם הועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל, ראש עיריית נצרת, ראמז ג'ראייסי, וראש המועצה המקומית עילבון, ד"ר חנא סויד.

בפסק הדין, שנכתב על-ידי השופטים שטרסברג-כהן, טרקל ופרוקצ'יה מצויין כי קיימת כיום דוקטרינה במשפט הישראלי, שאינה שנויה במחלוקת, לפיה יש לדאוג לייצוג הולם בשירות הציבורי גם לבני האוכלוסייה הערבית. השופטים דחו את טענת המשיבים כי רק נציגי המועצות המקומיות אמורים לשקף את ייצוג התושבים בני המיעוטים וציינו כי "גם שרים הממנים את נציגי משרדי הממשלה השונים, מחוייבים לעיקרון ההיצוג ההולם שעה שהם באים למנות את נציגיהם".

עוד נכתב בפסק הדין, כי בשנים האחרונות מקודם נושא הייצוג ההולם, שהוא פונקציה מעיקרון השוויון, גם בדברי חקיקה. השופטים ציינו כי "יישומם של אותם עקרונות אינו יכול להיעשות במחי יד כבמטה קסם" אלא ש"היישום הוא פרי התפתחות, שבעקבותיה ייקלטו כעובדי מדינה עובדים רבים יותר מקרב בני המיעוטים. אלה יעלו בהדרגה לדרגים בכירים ומתוכם ניתן יהיה לאתר את העובדים המתאימים שיוכלו לייצג באופן ראוי ומקצועי את המשרדים מתוכם באו".

השופטים דחו את העתירה, מאחר שלא מצאו לנכון להתערב בהחלטות השרים לעניין מינוי נציגי משרדי הממשלה השונים בועדה ולהחליף את אלה שמונו בבני המגזר הערבי, אך ציינו כי "אין בכך כדי לפטור את השרים מלהפעיל את שיקול דעתם באופן שניתן לקדם – אם הדבר אפשרי – את הייצוג ההולם של האוכלוסייה הערבית", כפי שכבר נקבע בפסק הדין בעתירת האגודה בעניין מינוי נציגים ערבים למועצת מקרקעי ישראל.

בתגובה לפסק הדין מציין עו"ד בנא, כי אף שבית המשפט לא ראה לנכון להתערב בשלב זה בהחלטות השרים לעניין מינוי נציגי משרדי הממשלה הנוגעים לעניין בוועדה ולהחליף נציגים אלה בנציגים ערבים, הרי שחשיבות פסק הדין טמונה בכך שבית המשפט הדגיש כי מוטלת חובה משפטית כללית על השרים לדאוג לקידום הייצוג ההולם של האוכלוסייה הערבית, וכן בכך שבית המשפט דחה את טענת המדינה, לפיה עקרון הייצוג ההולם אינו חל על מינוי נציגי משרדי הממשלה בוועדה. בנוסף לכך, מדגיש עו"ד בנא, עצם הגשת העתירה הביאה למינויו של אזרח ערבי כחבר נוסף בוועדה.

עוה"ד ג'בארין ובנא מהאגודה לזכויות האזרח טוענים בעתירה, כי הזכות החוקתית לשוויון מטילה על שרי הממשלה חובה לפעול ככל הניתן למתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות המדינה. בעתירה צוין, כי ייצוגם הזניח של הערבים במוסדות המדינה בכלל ובקרב גופים מקבלי החלטות בפרט, הוא ביטוי להפלייתו ההיסטורית של המיעוט הערבי בישראל, וכי בשנים האחרונות בית המשפט העליון החל להכיר בחובת הייצוג ההולם לאוכלוסיות מקופחות וכן נחקקו חוקים, המבטיחים ייצוג הולם לאוכלוסיות אלו כחלק מעקרון השוויון, ובכלל זה חוקים שבאו להבטיח ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה ובמוסדות שונים. המסקנה מהתפתחויות אלה היא שעל השרים מוטלת החובה לתת ייצוג הולם לאזרחים הערבים בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הצפון.


חשוב לציין, כי עניין ייצוגם ההולם של הערבים במוסדות המדינה כבר נידון והוכרע לאחרונה בבג"צ בפסק הדין שניתן בעתירה אחרת שהגישה האגודה לזכויות האזרח בעניין מינוי חברים ערבים במועצת מקרקעי ישראל. באותו פסק דין, שניתן ביולי 2001, נקבעה ההלכה, כי על המדינה חלה חובה לדאוג לייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי, גם בהעדר הוראת חוק מפורשת.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,ייצוג הולם,ייצוג הולם

סגור לתגובות.