דיון בעתירה על יצוג הולם לערבים בוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הצפון

מחר, 5.11.01, יתקיים הדיון בעתירת האגודה לזכויות האזרח בישראל וועד ראשי הרשויות הערביות, שהוגשה בדצמבר 2000. חובת המדינה לדאוג לייצוג הולם של ערבים בשירות הציבורי נקבעה לאחרונה בפסק דין של בג"ץ בעתירה אחרת של האגודה

מחר, 5.11.01, יתקיים דיון בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח נגד שר הפנים ושרים נוספים, בדרישה למנות ערבים כחברים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז צפון. מייד לאחר הגשת העתירה, בדצמבר 2000, הוציא שופט בית המשפט העליון אליהו מצא צו על תנאי, המחייב את השרים האחראים על מינוי נציגים לוועדה לנמק מדוע לא ימנו ערבים כחברים בוועדה. העתירה הוגשה ע"י עוה"ד יוסף ג'בארין ועאוני בנא, בשם הועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל, ראש עיריית נצרת, ראמז ג'ראייסי, וראש המועצה המקומית עילבון, ד"ר חנא סויד. ידונו בעתירה השופטים שטרסברג-כהן, טרקל ופרוקצ'יה.

האוכלוסייה הערבית במחוז הצפון מהווה למעלה מ- 50% מכלל תושבי המחוז, אולם רק אחד מתוך 17 חברי הוועדה הוא ערבי. בעתירה מודגש, כי הזכות לשוויון מחייבת לתת ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בקרב החברים בוועדת התכנון והבניה במחוז, וכתוצאה מאי מילוי חובה זו, מופלית לרעה האוכלוסייה הערבית במחוז.

עוה"ד ג'בארין ובנא מהאגודה לזכויות האזרח מציינים בעתירה, כי הזכות החוקתית לשוויון מטילה על שרי הממשלה חובה לפעול ככל הניתן למתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות המדינה. בעתירה צוין, כי ייצוגם הזניח של הערבים במוסדות המדינה בכלל ובקרב גופים מקבלי החלטות בפרט, הוא ביטוי להפלייתו ההיסטורית של המיעוט הערבי בישראל, וכי בשנים האחרונות בית המשפט העליון החל להכיר בחובת הייצוג ההולם לאוכלוסיות מקופחות וכן נחקקו חוקים, המבטיחים ייצוג הולם לאוכלוסיות אלו כחלק מעקרון השוויון, ובכלל זה חוקים שבאו להבטיח ייצוג הולם לערבים בשירות המדינה ובמוסדות שונים. המסקנה מהתפתחויות אלה היא שעל השרים מוטלת החובה לתת ייצוג הולם לאזרחים הערבים בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז הצפון.

חשוב לציין, כי עניין ייצוגם ההולם של הערבים במוסדות המדינה נידון והוכרע לאחרונה בבג"צ בפסק הדין שניתן בעתירה אחרת שהגישה האגודה לזכויות האזרח בעניין מינוי חברים ערבים במועצת מקרקעי ישראל. באותו פסק דין, שניתן ביולי 2001, נקבעה ההלכה, כי על המדינה חלה חובה לדאוג לייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בשירות הציבורי, גם בהעדר הוראת חוק מפורשת.

סמכויותיה של הוועדה המחוזית רחבות וכוללות תחומים מגוונים ויש לה חשיבות מכרעת בענייני תכנון. כפי שכבר קבע בג"ץ, לוועדה מחוזית לתכנון ולבנייה השפעה ניכרת על איכות-החיים של התושבים ברשויות המקומיות שבתחום סמכותה. להחלטות הוועדה אף השפעה ישירה, לעיתים בהיקפים אדירים, על ערך המקרקעין במחוז.

פניות חוזרות ונשנות של עורכי הדין של האגודה לזכויות האזרח בישראל אל הגורמים הממונים על מינוי נציגי הוועדה במשרדי הממשלה השונים, בבקשה לדאוג לייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז הצפון, טרם מינויה של הוועדה, לא הועילו.

בתגובה לעתירה, השיבו שרי הממשלה המיוצגים בוועדה, כי החובה למתן ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית חלה רק על מקצת חברי הוועדה, שהם חמשת נציגי הרשויות המקומיות הממונים על ידי שר הפנים, האמורים לייצג את האוכלוסייה המקומית במחוז. לעומת זאת, אותה החובה לא חלה על מינוי נציגי השרים בוועדה, שהם עובדי מדינה בכירים האמורים לייצג את האינטרסים של משרדיהם. בהודעה שהוגשה מטעם פרקליטות המדינה, שהוגשה לקראת הדיון הקבוע למחר, צוין, כי בשבוע האחרון הוחלט למנות חבר ערבי נוסף לועדה, באופן שהאוכלוסייה הערבית תהא מיוצגת על ידי שניים מבין חמשת חברי הועדה המחוזית, שהם נציגי רשויות מקומיות.

בהודעה שהגיש עו"ד בנא לקראת הדיון מחר נאמר, כי החובה למתן ייצוג הולם חלה על מינויים של כל חברי הוועדה המחוזית, כולל עובדי מדינה הממונים על ידי השרים. עוד נאמר, כי ההלכה שנקבעה בפסיקת בג"צ מיולי 2001, לעניין מינוי ערבים במועצת מקרקעי ישראל, חלה על מינוי ערבים כחברים גם בועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז הצפון. עו"ד בנא מציין, כי מינוי שני ערבים בועדה, מתוך שבעה עשר חברים בועדה, אין בו די למילוי חובת הייצוג ההולם. עוד מדגיש עו"ד בנא, כי רק ייצוג המשקף בקרב כלל חברי הועדה את שיעורם של הערבים באוכלוסיית מחוז הצפון יקנה לאוכלוסייה הערבית עמדת השפעה נאותה בהליך קבלת ההחלטות בוועדה. שיעורו של אותו ייצוג הולם נבחן ביחס לשיעור הערבים באוכלוסיית מחוז הצפון, ולכן ייצוג הולם לערבים בהרכב הועדה, המונה 17 חברים, יתקיים במינוי 9 חברים ערבים.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לשוויון,זכויות המיעוט הערבי,ייצוג הולם,ייצוג הולם

סגור לתגובות.