קישורים

 

ארגוני זכויות אדם בישראל

 

אב"י ישראל

אב"י (האגודה הבינלאומית לזכויות הילד) ישראל היא עמותה שנועדה להגן על זכויות הילד בישראל, ולקדם את החקיקה בנושא זה. אב"י ישראל הוא הסניף הישראלי של DCI – Defence for Children International – ארגון וולונטרי בינלאומי לזכויות הילד. באתר מידע על זכויות ילדים, נוסח האמנה הבינלאומית לזכויות הילד, מצגת, קבוצת דיון, מערכי שיעור, מאמרים, קישורים ועוד.


אג'נדה – מרכז ישראלי לאסטרטגיה תקשורתית

מרכז הפועל לשינוי חברתי ומחשבתי בכלי התקשורת בישראל, במטרה להשפיע על הדרך שבה מוצגים נושאים חברתיים בשיח התקשורתי, ולסייע לארגונים העוסקים בשינוי חברתי לקדם את מטרותיהם ביתר יעילות. באתר מאגר מידע הכולל קטעי עיתונות ורשימות ארגונים, מוסדות ומכוני מחקר הקשורים לנושאים חברתיים.


אגודת הארבעים

ארגון הפועל למען זכויותיהם של תושבי היישובים הערביים שמדינת ישראל אינה מכירה בהם. באתר מידע על בעיית היישובים הבלתי-מוכרים ועל פעולות לקידום פתרון ומפה שעליה מצוין מיקומם של יישובים אלה.


אדם, טבע ודין

ארגון הפועל על מנת להרחיק ולמנוע מפגעים סביבתיים וסכנות לציבור, לקדם חוקים סביבתיים ולפקח על אכיפתם, להגביר באמצעות חינוך והסברה את מודעות הציבור לצורך בשמירה על הסביבה ועל המשאבים הטבעיים ולקדם את האינטרסים הסביבתיים של מדינת ישראל.


איתך

עמותת משפטניות הפועלת במטרה לקדם צדק חברתי לנשים. העמותה מתמקדת בפעילות למען אוכלוסיית הנשים מהשכבות המוחלשות כלכלית וחברתית, ופועלת בנושאי תעסוקה, ביטוח לאומי, דיור ציבורי, הוצאה לפועל ומאבק באלימות נגד נשים. דרכי פעולה: קו חם – ייעוץ, מידע והפניה; ייצוג משפטי; פעילות מול הרשויות, לשינוי מדיניות; קורסים להכשרת נשים מהקהילה כפארא-משפטיות וכחונכות משפטיות. באתר מידע על פעילות העמותה, וכן דפי מידע על זכויות נשים בתחומים שונים.

 

א.ס.ף. ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט

נוסד בתחילת 2007 במטרה לסייע בחיזוק יכולות ההתמודדות של פליטים ומבקשי מקלט עם מציאות חיי הפליטות בארץ. א.ס.ף מספק סיוע חירום הומניטארי, סיוע פסיכו-סוציאלי ועוסק בהעצמה קהילתית. הארגון מסייע בהכוונתם של פליטים ומבקשי מקלט למקומות עבודה ומגורים ברחבי הארץ.


בזכות

המרכז לזכויות אדם של בני אדם עם מוגבלויות. באתר מידע על פעילות הארגון ודפי מידע.


בחברה טובה – רואים מעבר

עמותה הפועלת באמצעים הסברתיים וחינוכיים לקידום מעמדם של אנשים המתמודדים עם מוגבלות פסיכיאטרית בישראל ולצמצום הסטיגמה כלפיהם.


במקום – מתכננים למען זכויות תכנון

עמותת אנשי מקצוע שמטרתה לחזק את הקשר בין זכויות אדם ואזרח למערכות התכנון בישראל. פועלים לקידום שוויון ושקיפות במדיניות התכנון והפיתוח ולמען שיתוף הציבור בהליכי תכנון. באתר פרסומים של העמותה ומידע על פעילותה.

האגודה הערבית לזכויות האדם

פועלת לקידום ולהגנה על זכויות האדם של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל. באתר מידע על הכפרים הבלתי-מוכרים, נשים, ילדים, הריסת בתים ועוד.

 

האגודה לזכויות החולה בישראל

האגודה מסייעת לחולים ולבני משפחותיהם לממש את זכויותיהם בקבלת שירותים מקופות החולים, בתי החולים וגורמים רפואיים נוספים. באתר האגודה מידע רב על זכויות של חולים ושל אנשים עם מוגבלות, וכן פורום שבו אפשר לקבל מענה לשאלות.

 

המועצה הלאומית לשלום הילד

ארגון העוסק בפעילות מגוונת ומקיפה למען כל הילדים בישראל. המועצה פועלת כשדולה וכארגון סינגור, ומקיימת גם מרכז משפטי, מרכז מחקר, ומרכז חינוך והדרכה.


המכון הישראלי לדמוקרטיה

המכון הישראלי לדמוקרטיה עוסק בתכנון מדיניות ובעיצוב רפורמות בממשל, במנהל הציבורי ובמוסדות הדמוקרטיה ותשתיותיה הערכיות. מטרותיו העיקריות: לקדם רפורמות מבניות, פוליטיות וכלכליות; להוות מקור מידע ומחקר השוואתי לכנסת ולרשויות השלטון; לשמש גוף מייעץ למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב; ולקדם שיח ציבורי בנושאים אשר על סדר היום הלאומי. באתר מידע על פעילות המכון, קטלוג פרסומים ועוד.


המכללה החברתית כלכלית

המכללה החברתית-כלכלית היא מסגרת לימודית ומחקרית רב-תחומית ייחודית בישראל, שהקימו קבוצת פעילים חברתיים ואנשי אקדמיה מתנועות ומזרמים שונים. מטרת המכללה להיות מוסד אקדמי אשר בו יוכלו כל אחת ואחד ללמוד באופן ביקורתי נושאים חיוניים מתחומי החברה והכלכלה, כדי לקדם שינוי חברתי. הקורסים עוסקים בין השאר בנושאים: כלכלה ליברלית והביקורת עליה, זכויות עובדים וזכויות סוציאליות, הסטוריה של התנועה החברתית בארץ ובעולם, מיגדר, מעמד ואוכלוסיות מודרות. המכללה פועלת בחמש שלוחות – באר-שבע, חיפה, ירושלים, ערערה ותל-אביב, ועלות הקורסים מינימלית. באתר מידע על המכללה ועל הקורסים.


המרכז לחקר העיר והאזור בטכניון

חוקרי המרכז עוסקים בתחומים: תכנון שימושי קרקע, תכנון חברתי וכלכלי, היבטים פסיכולוגיים ביחסי אדם-סביבה, היבטים משפטיים וסביבתיים בתכנון, דיור, תחבורה, שיקום עירוני, תכנון ומשאבי טבע (מים, אנרגיה), שיתוף הציבור בתכנון ותכנון עבור אוכלוסיות ספציפיות (ערבים, קשישים, ילדים). באתר מידע על מחקרים, פרסומים והרצאות.


המרכז לפלורליזם יהודי

הזרוע הציבורית והמשפטית של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל. המרכז פועל לקידום פלורליזם, סובלנות, זכויות הפרט וצדק חברתי בישראל, על בסיס גישה יהודית ליברלית וערכי הדמוקרטיה. באתר מידע רב על דת ומדינה בישראל, לרבות: גיור, הזכות לנישואין, חופש הפולחן, מיהו יהודי ועוד, וכן קישורים לאתרים נוספים בענייני פלורליזם, דת ומדינה.


הקרן החדשה לישראל

מידע על פעילות הקרן החדשה לישראל, הפועלת לשיפור פני החברה הישראלית, ועל ארגונים נוספים בתחומים של קידום מעמד האישה, שיפור זכויות האדם והאזרח, צמצום פערים כלכליים וחברתיים, סובלנות וחופש דת, איכות הסביבה, דו קיום וממשל תקין.


הקשת הדמוקרטית המזרחית

תנועה חברתית על-מפלגתית, שמטרתה לכונן בישראל חברה דמוקרטית, רב-תרבותית, צודקת וסולידרית. חותרת לעמוד על היסודות המבניים הגורמים לפגיעה בערכי הצדק, השוויון והדמוקרטיה בישראל בתחומי הכלכלה, הקרקעות והשיכון, החינוך והתרבות, והתורמים להנצחת הפער הכלכלי והדיכוי התרבותי של המזרחים בישראל. פועלת למיגורן של דעות קדומות ולעקירתם מן השורש של סטריאוטיפים. באתר מידע על פעילות התנועה, מאמרים, ועוד.

 

התכניות לחינוך משפטי קליני של אוניברסיטת תל-אביב

מטרת התוכניות לפתח בקרב סטודנטים למשפטים רגישות לתופעות של אי-צדק חברתי ומשפטי, להעניק סיוע משפטי ליחידים ולקבוצות, ולפעול לקידום השוויון בנגישות למשפט. באתר מידע על פעילותן של התוכניות השונות: התוכנית לזכויות אדם; למשפט ורווחה; לזכויות בהליך הפלילי; לצדק סביבתי; לזכויות פליטים; למשפט רחוב; והתכנית לסיוע משפטי קהילתי ביפו.


התנועה לחופש המידע

ארגון שמטרתו להילחם בשחיתות באמצעות שימוש נכון ויעיל בחוק חופש המידע. התנועה מאמינה כי באמצעות הגשת בקשות רבות לקבלת מידע בתחומים שונים מגורמי ממשל שונים ניתן יהיה לאפשר דיון ציבורי מושכל יותר במדיניות הממשלתית, ופיקוח אפקטיבי יותר על פעולת משרדי הממשלה. בנוסף לשימוש בחוק עצמו יוזמת התנועה פעולות לעידוד המודעות לזכות לקבל מידע.

 

כל-זכות

מיזם ללא כוונות רווח, שמטרתו הקמת מאגר מידע ארצי, אינטרנטי ורב-לשוני אודות הזכויות המוענקות לתושבי המדינה בכל תחומי החיים ואופן מימושן. התכנים באתר נכתבים על ידי מומחי זכויות הפועלים במגזר הציבורי, בארגונים ועמותות ובאקדמיה, וכוללים מידע על זכויות עובדים ומובטלים, זכויות ניצולי שואה, זכויות מהגרי עבודה, זכויות דיור, זכויות זיקנה, זכויות אנשים עם מוגבלות ועוד.


מוקד סיוע לעובדים זרים

ארגון הפועל להגנה על זכויותיהם של מהגרי העבודה ושל קורבנות סחר בנשים בישראל באמצעות עזרה פרטנית, סנגור ומתן סיוע הומניטארי (בין השאר מבקרים בבתי כלא שבהם עצורים מהגרי עבודה לפני גירוש), פעילות לשינוי מדיניות הממשלה והגברת מודעות הציבור.


מסיל"ה – מרכז סיוע ומידע לקהילה הזרה
פועלת במסגרת עיריית תל אביב. מתנדבים מעניקים למהגרי העבודה בעיר ייעוץ, הכוונה ותיווך, וסיוע בפיתוח רשתות חברתיות בקהילה. כן פועלת מסיל"ה להעלאת המודעות לנושא מהגרי העבודה בישראל ולגיבוש וקידום מדיניות ממלכתית בנושא.


מרכז אדוה

מידע על שוויון וצדק חברתי בישראל. בין הנושאים: חינוך, בריאות, דיור, יישובים ערביים, עיירות פיתוח, נשים.


מרכז מוסאוא

עמותה הפועלת לשינוי מעמדם ומצבם של האזרחים הערבים פלסטינים בישראל במטרה להשיג זכויות מלאות תוך שמירה על ייחודם הלאומי-חברתי. המרכז פועל בכלים של מאבק ציבורי וסינגור. באתר מתפרסמים סקירות, דוחות וניירות עמדה.

 

מרכז רקמן לקידום מעמד האשה
המרכז לקידום מעמד האשה ע"ש רות ועמנואל רקמן, הפועל במסגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, נוסד בשנת 2001 במטרה להביא לביעור האפליה נגד נשים ולחזק את מעמדן בחברה הישראלית. המרכז מפעיל תוכנית לסיוע משפטי לנשים בענייני משפחה, ועוסק בפעילות ציבורית, במחקר ובהעצמת נשים.


סיכוי

העמותה לקידום שוויון הזדמנויות. באתר מידע על פרוייקטים שונים וכן גירסה מלאה של הדוחות השנתיים "שוויון ושילוב", ובהם מעקב אחר מדיניות משרדי הממשלה בנוגע למיעוט הערבי בישראל.

עדאלה

המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל. באתר מידע על פעילות הארגון ועתירות שהגיש.


קו לעובד

קו לעובד פועל להגנה על זכויות העובדים המקופחים ביותר במשק הישראלי: עובדים זרים, פלסטינים מהשטחים הכבושים, עובדי חברות כוח אדם, ועולים חדשים. באתר מידע על זכויות עובדים.


רופאים לזכויות אדם

ארגון שמטרתו להגן על הזכות לבריאות ולטיפול רפואי בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה. באתר דוחות העוסקים בהפרות של הזכות לבריאות של תושבי השטחים, תושבי הכפרים הלא מוכרים, מהגרי עבודה, אסירים ועצירים, ופליטים ומבקשי מקלט בישראל, וקישורים לאמנות בינלאומיות.


שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם

ארגון המגן על זכויות האדם בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה ברוח המסורת היהודית. פועלים לקידום חירות, צדק ושוויון. תחומי פעילות עיקריים: זכויות האדם בשטחים, צדק כלכלי וזכויות חברתיות-כלכליות, חינוך ליהדות ולזכויות אדם. באתר מידע על פעילות הארגון ועל זכויות האדם בראי היהדות.


שדולת הנשים בישראל

השדולה פועלת לקידום מעמד האישה בישראל. באתר מידע על פעילות הארגון ודפי מידע על זכויות נשים בעבודה, אלימות והטרדה, בריאות ופוריות, ועוד.


שי"ל – שירות יעוץ לאזרח

מטעם משרד הרווחה. מתן מידע ויעוץ על זכויות וחובות האזרח בנושאים שונים, כגון: יחסי עבודה, ביטוח לאומי, שרותי רווחה, צרכנות, בריאות, צבא ובטחון, מיסים ואגרות, דיור ושיכון, קליטה ועליה, משפחה ואישות.

 

ארגונים העוסקים בזכויות האדם בשטחים

 


בצלם

מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים. באתר מידע רב על הפרת זכויות אדם בשטחים הנתונים לשליטת ישראל, וכן קישורים למקורות מידע נוספים על זכויות האדם בשטחים.

 

גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע

ארגון הפועל להגנה על הזכות לחופש תנועה של פלסטינים, במיוחד תושבי רצועת עזה.

 

הוועד הישראלי נגד הריסת בתים

ארגון הפועל נגד הריסות בתים בשטחים. באתר מידע על פעילות הארגון.


הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל

ארגון הנאבק נגד השימוש בעינויים בחקירות בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית, ועוקב אחר יישום פסק הדין שאסר על השימוש בעינויים בחקירה בספטמבר 1999. באתר דוחות על שימוש בעינויים בחקירות השב"כ ועל מדיניות החיסולים.

 

המוקד להגנת הפרט

ארגון המסייע לפלסטינים תושבי השטחים הכבושים שזכויותיהם הופרו על-ידי ישראל. באתר חוקים ותקנות של מדינת ישראל והממשל הצבאי, אמנות בינלאומיות, עתירות לבג"ץ ותביעות נזיקין, פסיקה של בתי משפט בישראל ומחוצה לה וכן מסמכים רשמיים ודוחות.

 

יש דין

ארגון מתנדבים הפועל נגד הפגיעה המתמשכת בזכויות האדם של האזרחים הפלסטיניים בשטחים הכבושים. מטרתו ליצור שיפור מבני ארוך-טווח בפעולת הרשויות הישראליות ובמצב זכויות האדם בשטחים. דרכי פעולה: איסוף והפצת מידע עדכני על פגיעות שיטתיות בזכויות האדם, הפעלת לחץ ציבורי ומשפטי על רשויות המדינה, והעלאת המודעות הציבורית. מתמקדים באכיפת החוק על מתנחלים אלימים. באתר מידע על פעילות הארגון ועדויות שאספו המתנדבים.


מחסוםWatch

קבוצת נשים שמטרתה שמירה על זכויות האדם של פלסטינים המנסים להיכנס לישראל. הפעילות מקיימות תצפיות במחסומים ומתעדות את התנהגות החיילים והשוטרים. באתר דיווחים יומיים וכן סיכומים שנתיים וחודשיים.


שוברים שתיקה

עדויות של חיילים משוחררים ששירתו בשטחים.


Diakonia – International Humanitarian Law

אתר העוסק במשפט הבין לאומי ההומניטרי בשטחים הכבושים, מטעם הארגון הבין-לאומי דיאקוניה, הפועל למען דמוקרטיה וכבוד האדם באמצעות תמיכה בארגונים מקומיים.

 

חוק, משפט וממשל

 

הכנסת

אתר עשיר של הכנסת ובו פרוטוקולים של דיוני הכנסת והוועדות, דיווח שבועי על הדיונים במליאה ובוועדות, סדר היום של הכנסת, כתובות דואל של חברי הכנסת ועוד.


המוסד לביטוח לאומי

באתר מידע על גמלאות, חוברות הסברה, טפסים ואישורים, כתובות הסניפים ברחבי הארץ ועוד.


הממשלה

קישורים לאתרים של משרדי הממשלה ויחידותיהם.


הרשות השופטת

מידע על מערכת בתי המשפט בישראל. אפשרות לאתר פסקי דין של בתי המשפט ואפשרות לחפש על פי חתכים שונים. ניתן לברר מועדי דיונים ופרטים נוספים על תיקים המתנהלים בבית המשפט העליון.


מבקר המדינה

דוחות של מבקר המדינה, החל משנת 1989.

נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות

הנציבות, שהוקמה במשרד המשפטים באוגוסט 2000 מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998. פועלת לקידום השתתפות שוויונית ותורמת של אנשים עם מוגבלות בכל תחומי החיים – בעצמאות, בכבוד ותוך מיצוי מלוא יכולתם. משמשת כגורם על מערכתי – מקדם, יוזם, מתווך ומתאם בין משרדי הממשלה השונים ובינם לבין ארגוני הנכים וגורמים נוספים.

 

נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה

הנציבות פועלת במשרד התמ"ת ומטרתה לפעול למימוש וקידום חוקי השוויון בעבודה ולהפנמת הנורמות הראויות של שוויון הזדמנויות בעבודה. באתר הנציבות אפשר למצוא מידע, חוקים ופסקי דיו העוסקים בשוויון/אפליה בעבודה וקישורים לאתרי ארגונים העוסקים בתחום.


רשויות מקומיות

אתר של מרכז השלטון המקומי ובו מידע על הרשויות המקומיות וקישורים לאתריהן.

 

שיתוף הציבור

יוזמה במסגרת פעילות השר מיכאל איתן המופקד על שיפור השירות הממשלתי לציבור. מטרתו שיתוף הציבור בסוגיות שונות בהן עוסקת הממשלה. הגולשים מוזמנים להגיב על הצעות חוק ועל נושאים אחרים הפתוחים לדיון.

 

אתרי זכויות אדם בעולם

 


אתר זכויות האדם של האו"ם

מידע על פעולות האו"ם בנוגע לזכויות האדם: בית הדין הבינלאומי לפושעי מלחמה, הוועידה העולמית נגד גזענות, נציבות האו"ם לזכויות האדם. בתוך אתר הנציבות אפשר למצוא מידע רב על אמנות זכויות האדם, ועדות האו"ם לפיקוח על יישום האמנות, דוחות תקופתיים של המדינות החתומות על האמנות ועוד.


אמנסטי אינטרנשיונל

ארגון המפקח ומדווח על הפרת זכויות ברחבי העולם. הארגון מתמקד בהטלת עונש מוות, בעינויים, במעצרים מינהליים ובזכויות של אסירי מצפון. באתר דוחות על הפרות זכויות אדם במדינות רבות, קישורים לאתרים של סניפי אמנסטי ברחבי העולם, מידע על חינוך לזכויות האדם ועוד. באתר של סניף אמנסטי ישראל, www.amnesty.org.il, אפשר למצוא מידע בעברית על זכויות האדם ברחבי העולם.


Human Rights Internet

מסמכים של האו"ם, מידע על ארגוני זכויות אדם ברחבי העולם, אפשרויות השתלמות בנושאים שונים, משרות בארגוני זכויות אדם ועוד.


Human Rights Watch

ארגון אמריקאי המפקח ומפרסם דוחות על הפרות של זכויות אדם ברחבי העולם.


Human Rights First

(לשעבר Lawyers Committee for Human Rights) – ארגון אמריקאי המפקח ומפרסם דוחות על הפרות של זכויות אדם ברחבי העולם.

American Civil Liberties Union (ACLU)

הארגון הגדול והמוביל להגנה על זכויות האדם בארה"ב. לארגון סניפים במדינות השונות בארה"ב, והוא פועל בדרכים משפטיות, ציבוריות וחינוכיות לקידום זכויות האדם.

 

בלוגים

 

הדעות המובעות בבלוגים הן של המחברים בלבד ואינן משקפות (בהכרח) את עמדות האגודה לזכויות האזרח. המידע שבבלוגים אינו מהווה ייעוץ משפטי, והמסתמכים עליו עושים זאת על אחריותם.

 

לסה פסה: הגיגים ללא גבולות על הגירה ועל מהגרים ועל מעמד בישראל.

הבלוג של עו"ד עודד פלר ועו"ד יונתן ברמן, מומחים לזכויות מהגרים.
http://www.mehagrim.org
 
האח הקטן – על פרטיות, מידע וזכויות אדם אחרות

הבלוג של עו"ד אבנר פינצ'וק, מומחה בנושאי פרטיות, חופש המידע וחופש הביטוי.
http://www.pratiut.com
 

פוסט מורטם: בלוג על אנשים, זכויותיהם ועל החיים
הבלוג של עו"ד גיל גן-מור ב"קפה דה-מרקר", העוסק בזכויות חברתיות, ובמיוחד בזכות לדיור ובזכויות הבדואים בכפרים הלא מוכרים.
http://cafe.themarker.com/view.php?u=222018

 

אתרים פרטיים נוספים הקשורים לזכויות האזרח בישראל

 

one place: ערבים בישראל – מרכז מידע רב תחומי

האתר של דובי שוורץ מרכז מידע רב תחומי העוסק באזרחי ישראל הערבים וביחסי רוב ומיעוט בישראל.

 

גזענות בישראל
הבלוג של רם אזרח באתר תפוז. ציטוטים יומיומיים מכלי התקשורת באינטרנט ומבלוגים ופורומים, בנושא גזענות, הדרה ואפליה בישראל.

 

הבנ"ה

אתר המוקדש ליום הבינלאומי למאבק בהומופוביה וטרנספוביה, שמצוין ברחבי העולם ב-17 במאי. באתר מידע, חדשות מהארץ ומהעולם, ועזרים לפעילות בנושא.


עובדות

אתר של משרד עו"ד מיה צחור, ובו מידע על זכויות נשים עובדות – אפליה בעבודה, זכויות בהיריון ובלידה והטרדה מינית.


קרוא וכתוב – זכויות האדם, נעמה כרמי

רשימות העוסקות בזכויות האדם, מתוך בלוג שכותבת ד"ר נעמה כרמי באתר "רשימות".

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: זכויות האדם - כללי

סגור לתגובות.